ثبت نام  ورود به حساب کاربری
 021-91002725 |    P.R@kpadco.com |   تاریخ امروز : 1402/9/9   |    ساعت : 1:27:52 |  
با عرض تقدیر و تشکر خواهشمند است در جهت بهبود کیفیت خدمات و ارائه خدمت در خصوص موارد ذیل شرکت را مورد ارزیابی قرار داده و نظرات خود را بیان فرمایید و به سواالت زیر پاسخ دهید.